MHGGT 2023

Absztraktok

A konferenciára a meghirdetett témákban lehet előadást vagy posztert benyújtani. A rendezvény meghirdetett témái részletesen a Program menüpontban olvashatók.

A konferencia programja – a beérkező előadások számának és a jelentkezők által előnyben részesített témáknak a függvényében – plenáris, illetve tematikus szekciókból tevődik össze.

A további szekciókban orális és rövid bemutatóval kísért poszter előadások hangzanak el, illetve tekinthetők meg. Az előadásra a jelentkezőktől egy legfeljebb 300 szóból álló összefoglalót kérünk, melyet a regisztrációs adatlapjukon keresztül tölthetnek fel (az előregisztrációt követően válik elérhetővé a menüpont!).

Kérjük, hogy egyúttal nyilatkozzanak a benyújtott előadás általuk preferált formájáról is (szóbeli vagy poszter). A Tudományos Szervezőbizottság értékeli a benyújtott összefoglalókat és dönt azok elfogadásáról, illetve formájáról.

Az absztraktnak tartalmaznia kell

  • Az előadás címe
  • Szerző(k) (több szerző esetén az előadót aláhúzással jelöljék)
  • Szerző(k) munkahelye (eltérő munkahelyek esetén rendre indexelve)
  • Az absztrakt szövege

Formai követelmények

  • Betűtípus: Times New Roman
  • Betűméret: 12-es
  • Maximális terjedelem: 300 szó
Minta absztrakt
Kérjük, ezt a fájlt használja absztraktja alapjául!
Letöltés
Az absztraktok beküldési határideje:
2023. június 10.
poszter-sablon
Poszter előadások
Poszterek mérete: 84 x 119 cm álló (standard álló A0)
Poszterek felhelyezéséhez szükséges eszközöket a szervezők biztosítják.